De praktijk | Spreekuren


Spreekuurtijden     
   

dkt. Stalpers      
   

dkt. Gruijters      
  

dkt. Vemeulen  
 

dkt. van de Pas  

   Maandag


  8.30 - 12.10
15.00 - 16.30

  8.30 - 12.15
15.30 - 17.30

  
   Dinsdag


 

  8.30 - 12.15
15.30 - 17.30

  8.30 - 12.00
15.00 - 16.50

 
   Woensdag


  8.30 - 12.10
15.00 - 16.30

  8.30 - 12.15
15.30 - 17.30

 08.10 - 12.00
 15.00 - 16.30
 
   Donderdag


15.00 - 16.30  8.30 - 12.00
15.00 - 16.50

 
   Vrijdag


  8.30 - 12.10
15.00 - 16.30

  8.30 - 12.15
15.30 - 17.30


 
 

08.10 - 12.00
 15.00 - 16.30
 


Avondspreekuur
2x per maand op woensdagavond heeft mw. Gruijters een avondspreekuur van 19.00 - 21.00 uur.
1x per maand heeft mw. Dingemans (POH-GGZ) een avondspreekuur.
Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dit bij het maken van een afspraak melden bij de praktijkassistente.

Praktijkassistente spreekuur
In onze praktijk werken Marloes van den Eijnden - van Riet, Roos Rokven, Vera van Arkesteijn - Mutsers en Kim Willigendael als praktijkassistentes. Marianne Trip werkt als invalkracht wanneer één van hen niet aanwezig is.
De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en de telefonische consulten. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. Bij eenvoudige klachten kan zij medische adviezen geven. U kunt haar bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
Ook de praktijkassistente heeft dagelijks spreekuur. 
Om wachttijden te beperken vragen wij u om ook voor de medische handelingen van de praktijkassistente een afspraak te maken. U kunt bij de assistentes terecht voor een aantal medische verrichtingen:
  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle (bloedarmoede)
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • injecties en vaccinaties geven
  • tapen van enkels (bij verstuiking)
Spreekuur praktijkverpleegkundigen (POH-S)
In de praktijk is een praktijkverpleegkundige werkzaam:
mw. J. (Janneke) Theuws.
Zij verzorgt de periodieke controles bij patiënten met Diabetes Mellitus, Astma, COPD en/of Hart- en vaatziekten.
Na verwijzing via de huisarts kunnen afspraken via de praktijkassistentes gemaakt worden.

Spreekuur POH Psychische klachten (POH-GGZ)
In onze praktijk werkt mevrouw Y. (Yvonne) Dingemans als Praktijkondersteuner (POH) Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Zij begeleidt en ondersteunt patiënten met psychische klachten of problemen. Zij is in de praktijk aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 1x per maand heeft zij een avondspreekuur.
Op verwijzing van de huisarts kunnen afspraken via de praktijkassistente gemaakt worden.


Nieuws en mededelingen
Wij zijn gestart met MijnGezondheid.net!
Wij zijn gestart met MijnGezondheid.net!
Geplaatst: 27 augustus 2019
Patiënten van 18 jaar of ouder waarvan het mailadres bij ons bekend is hebben een uitnodiging ontvangen.

Lees meer
Binnenkort MijnGezondheid.net
Binnenkort MijnGezondheid.net
Geplaatst: 10 juli 2019
Op korte termijn willen wij gaan starten met MijnGezondheid.net.

Lees meer
Griepvaccinaties
Griepvaccinaties
Geplaatst: 10 juli 2019
Wanneer u in aanmerking komt voor een griepprik, ontvangt u eind oktober een uitnodiging.

Lees meer